MAK - intuitīvais dialogs
Integratīvas apmācības darbā ar metaforiski asociatīvajām kārtīm ar Ilzi Ulmani
 

Kas ir metaforiski asociatīvās kārtis?

Metaforiski asociatīvās kārtis (saīsinājumā - MAK) ir projektīva metodika dziedinošam darbam ar otru, kā arī sevis izziņai. Lielākoties tie ir dažādi sižetisku, portreta tipa vai abstraktu attēlu apkopojumi, kas rosina asociāciju plūsmu. Atšķirībā no Taro vai orākula tipa kavām, MAK kārtīm nav fiksētas nozīmes - tās nozīmē to, ko Tu tajās redzi.

Sinhronitāte 

Vienu no spēcīgākajiem iespaidiem darbā ar MAK sniedz sinhronitāte jeb "likumsakarīgās sakritības", kas izpaužas kā pārsteidzoša kārts atbilstība aktuālajai situācijai un skaidrojama ar zemapziņas rezonanses procesiem. 

Atklāsme

MAK nesniedz gatavas atbildes, bet palīdz nonākt pie tām. MAK ir ekoloģisks, klienta centrēts instruments, kas dod iespēju risināt jautājumus sev atbilstošā tempā un intensitātē.

Dziļums

Ar MAK palīdzību iespējams apiet virkni mums ierasto psiholoģisko aizsardzību, tādēļ dialogs, iekļaujot MAK, palīdz izgaismot dziļas, nozīmīgas tēmas. Tas padara dziedinošu sarunu ātrāku un efektīvāku.

Integrējamība 

MAK ir lieliski savietojamas gan ar tradicionāliem, gan alternatīviem terapeitiskajiem instrumentiem darbā ar cilvēka apziņu, zemapziņu un virsapziņu - kā individuāli, tā grupās.

Par mani 

Esmu Ilze Ulmane, mg.psych (ieguvusi maģistra grādu psiholoģijā 2018. gadā Latvijas Universitātē). Savā darbā individuāli un grupās integrēju dažāda veida metodes (sistēmisko pieeju, holodinamiku, Laika līniju dziedināšanu), no kurām MAK - metaforiski asociatīvās kārtis  - ieņem nozīmīgu vietu. 

Šajā kursā esmu apkopojusi būtiskākās atziņas no savas praktiskās pieredzes, lai maksimāli dzīvā un intensīvā veidā dotu praktisku iespēju iepazīt šo instrumentu un iekļaut savā ikdienā vai palīdzošajā praksē.

Apmācības darbā ar MAK vadu kopš 2021. gada, gan klātienē, gan tiešsaistē, kā instrumentu privātpraksē MAK izmantoju kopš 2015. gada.

Par intensīva programmu

Apskatītās tēmas:

☀️ MAK kavu veidi un pielietojums; 

☀️ MAK kā dialoga instruments. Jautājumu māksla. Kā uzdot "pareizos" jautājumus?

☀️  Metaforas, simboli kā tilts ar zemapziņas un virsapziņas aspektiem. MAK darbības principi. Sinhronitāšu brīnums;

☀️  Drošības noteikumi;

☀️  Kontakts kā prioritāte. Saslēguma veidošana ar otru: kontakts personības, zemapziņas un virsapziņas līmenī;

☀️ MAK shēmas, tehnikas un brīvais process. Kā veidot savas tehnikas darbā ar MAK?

☀️ Interpretācija, projekcija un lasīšana. Balanss starp intuitīvo (informatīvā lauka) lasīšanu un principu "kārts pieder klientam". Kā palīdzēt otram atbildes pieredzēt sevī;

☀️  Darbs ar psiholoģiskajām aizsardzībām ("kārts nelasās"), problēmsituāciju risinājumi;

☀️ Specifika darbā ar grupām;

Prakse:

🔑 pašatklāsmes vingrinājumi;

🔑 demonstrācijas;

🔑  darbs pāros.

Kam paredzētas apmācības?

✔️  Dažādu sfēru palīdzošajiem praktiķiem, kas meklē papildus instrumentus darbam ar citiem;

✔️  Dvēseles pasaules izzinātājiem un meklētājiem, kam metaforas un vizuāli tēli ir sirdij tuva valoda;

✔️ Jebkuram, kas vēlas sarunāties ar sevi un otru dziļāk, tiešāk un patiesāk jaunos veidos.

Ko Tu iegūsi?

🎯  Izpratni par MAK kā instrumentu, dažādiem kavu veidiem un to pielietošanu;

🎯 Pamatiemaņas MAK pielietošanā pašatklāsmei un darbam ar otru;

🎯  Iespēju pieredzēt metodi "uz savas ādas", darbojoties praktiski.

Nosacījumi dalībai:

Maksa par intensīvu  - 60 EUR. Pēc pieteikuma saņemsi rēķinu e-pastā.

Vietu skaits ir ierobežots, vieta tiek rezervēta ar priekšapmaksu pilnas summas apmērā. Ja netiec uz apmācībām, apmaksa var tikt pārcelta uz citu grupu vai tikt atmaksāta (pēc izvēles), ieturot 20 eur administrēšanas maksu. Grupas atcelšanas gadījumā dalības maksa tiek atmaksāta pilnībā.

Pēc apmācībām tiek izsniegts apliecinājums.

Tuvākās apmācību grupas:


🔔 Svētdien, 30.06., 10.00-18.30, klātienē, Rīgā, Kr. Barona 130/k7


📅 Svētdien, 21.07., 10.00-18.30, klātienē, Rīgā, Kr. Barona 130/k7

Piesakos intensīvam!